Α Λυκείου 2014 - Εξεταστέα ύλη

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014

Φυσική

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ
Από το βιβλίο «Φυσική» Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου(των Βλάχου Ι., Γραμματικάκη Ι. κ.ά. και Αλεξάκη Ν., Αμπατζή Στ. κ.ά. όπως προσαρμόστηκε στην έκδοση 2011):
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Διεθνές Σύστημα Μονάδων S.I. και τα θεμελιώδη μεγέθη του, μέτρηση μήκους, χρόνου και μάζας.
1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ
1.1.1 έως 1.1.9
Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήματα
1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
1.2.1 έως 1.2.8
Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήματα
1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1.3.1 έως 1.3.4, 1.3.7
Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήματα
2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2.1.1 έως 2.1.3 εκτός από τη σελίδα 170 «Η δυναμική ενέργεια U …» έως τη σελίδα 172 «…διαφορές των δυναμικών ενεργειών»,
2.1.4 εκτός από τη σελίδα 174 «Ποσοτικά η διατήρηση …» έως τη σχέση (3), 2.1.6
Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήματα
Σημείωση: Οι δραστηριότητες, ερωτήσεις, και ασκήσεις-προβλήματα που αντιστοιχούν σε υποενότητες που δε θα διδαχθούν, δεν αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας και αξιολόγησης.

Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
Από το βιβλίο «Φυσική» Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου( των Βλάχου Ι., Γραμματικάκη Ι. κ.ά. και Αλεξάκη Ν., Αμπατζή Στ. κ.ά., όπως προσαρμόστηκε στην έκδοση 2011):
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Διεθνές Σύστημα Μονάδων S.I. και τα θεμελιώδη μεγέθη του, μέτρησης μήκους, χρόνου και μάζας.
1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ
1.1.1 έως 1.1.9
Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήματα
1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
1.2.1 έως 1.2.8
Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήματα
1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1.3.1 έως 1.3.4, 1.3.7
Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήματα
Σημείωση: Οι δραστηριότητες, ερωτήσεις, και ασκήσεις-προβλήματα που αντιστοιχούν σε υποενότητες που δε θα διδαχθούν, δεν αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας και αξιολόγησης.

Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται τα ένθετα του βιβλίου.

Χημεία

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ
Από το βιβλίο «Χημεία» Α' Λυκείου, έκδοση 2013:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1.3. «Δομικά σωματίδια της ύλης – Δομή του ατόμου – Ατομικός αριθμός – Μαζικός αριθμός – Ισότοπα» ΝΑΙ
1.5. «Ταξινόμηση της ύλης – Διαλύματα – Περιεκτικότητες διαλυμάτων – Διαλυτότητα» ΝΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΕΣΜΟΙ
2.1 «Ηλεκτρονική δομή των ατόμων» ΝΑΙ
2.2 «Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα» ΝΑΙ
2.3 «Γενικά για το χημικό δεσμό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. Είδη χημικών δεσμών» ΝΑΙ.
2.4 «Η γλώσσα της Χημείας-Αριθμός οξείδωσης-Γραφή τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων» ΝΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
3.1 «Χημικές αντιδράσεις» ΝΑΙ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ
4.1 «Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: σχετική ατομική μάζα, σχετική μοριακή μάζα, mol, αριθμός Avogadro, γραμμομοριακός όγκος» ΝΑΙ
4.2 «Καταστατική εξίσωση των αερίων» ΝΑΙ
4.3 «Συγκέντρωση διαλύματος – αραίωση, ανάμειξη διαλυμάτων» ΝΑΙ
4.4 «Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί» ΝΑΙ. Εκτός από τις υποενότητες:
• « 1.Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή» (σελ. 125-126) ΟΧΙ
• « 2.Ασκήσεις στις οποίες δίνονται οι ποσότητες δύο αντιδρώντων ουσιών» (σελ. 126-127) ΟΧΙ
• « 3.Ασκήσεις με διαδοχικές αντιδράσεις» (σελ. 127-129) ΟΧΙ

Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται τα παραρτήματα «Γνωρίζεις ότι…» που βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Ιστορία

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Ιστορίας της Α΄ Τάξης Ημερησίου ΓΕΛ, με βάση το σχολικό βιβλίο Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού, του Α. Μαστραπά, είναι η ακόλουθη:
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
2. Η Αίγυπτος (σελ. 20-30)
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
1. Ελληνική προϊστορία

1.2. O Mυκηναϊκός πολιτισμός: (σελ. 65 - 75)
2. Η αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ως το 323 π.Χ.)
2.1. Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.), (σελ. 76 – αρχή 77), Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός (σελ. 78-80), Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση (σελ. 80-82), Ο πολιτισμός (σελ. 82-83)
2.2. Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ), (σελ. 84-98)
2.3. Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), (σελ. 98-107 και 109-114): το εισαγωγικό τμήμα και η υποενότητα: η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία (σελ.98-100), Η εποχή του Περικλή (σελ.100-102), ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) (σελ.102-103), Η κρίση της πόλης-κράτους (σελ.103-105), Η πανελλήνια ιδέα (σελ.105), Ο Φίλιππος Β' και η ένωση των Ελλήνων (σελ. 105-107), Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου (σελ. 109-111), Ο πολιτισμός (σελ. 111-114)
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
1.2. Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου (σελ. 127- αρχή της σελ. 129) (Διευκρινίζεται ότι οι υποενότητες: Τα βασίλεια της Ανατολής, Τα βασίλεια του Ελλαδικού χώρου, Οι πόλεις – κράτη, Οι συμπολιτείες δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη).
2. Ο ελληνιστικός πολιτισμός (σελ. 140-151)
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ
3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της (σελ.170-172)
3.4. Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica (σελ. 172-ως αρχή 175)
OI MEΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ
2.2. Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες (σελ. 194-196)
Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ. – 3ος αι. μ.Χ.)
Η περίοδος της ακμής (27 π.Χ. – 193 μ.Χ.)

1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.): Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας (σελ. 206-208), Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις (σελ. 208-209).
1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14 – 193 μ.Χ.): το εισαγωγικό τμήμα (σελ. 211-212), Η διοίκηση και το δίκαιο (σελ. 212-214)
H ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος - 6ος αι. μ.Χ.)
1.1. Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας (σελ. 234-236)
1.2. Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής (σελ. 236-239)
1.4. Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους (σελ. 245-247)
1.5. Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους (σελ. 251)
2. Η εποχή του Ιουστινιανού (6ος αι. μ.Χ.)
2.2 Η ελληνοχριστιανική οικουμένη (σελ. 256-258).

Πολιτική Παιδεία

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Πολιτική Παιδεία της Α΄ τάξης Ημερησίου ΓΕΛ είναι:

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
1.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων
1.2 Ανάγκες και Επιθυμίες
1.3 Είδη και Ταξινόμηση των Αναγκών
1.4 Τα Μέσα Ικανοποίησης των Αναγκών
1.5 Αγαθά και Δικαιώματα Ιδιοκτησίας
1.6 Το Καταναλωτικό Πρότυπο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2.1 Η Σύγχρονη Επιχείρηση
2.2 Μορφές Επιχειρήσεων
2.3 Η Παραγωγική Διαδικασία
2.4 Οι Κίνδυνοι και οι Υποχρεώσεις της Επιχείρησης
2.5 Το Κίνητρο της Παραγωγής
2.6 Η Οργάνωση της Σύγχρονης Επιχείρησης
2.6.1 Η Δομή της Επιχείρησης
2.6.2 Η Διεύθυνση της Επιχείρησης
2.7 Η Εργασία στη Σύγχρονη Επιχείρηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
3.1 Η Ανταλλαγή και η Ανταλλακτική Αξία
3.2 Είδη Ανταλλαγών
3.3 Χρήμα και Τιμές
3.4 Η Διαμόρφωση της Τιμής
3.5 Μορφές Αγοράς και Διαμόρφωση Τιμών

ΜΕΡΟΣ Β΄-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ & ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
1.1 Έννοια, προέλευση και εξέλιξη του Δικαίου
1.2 Κανόνες ηθικής και κανόνες Δικαίου: η διαφορά
1.3 Υποκείμενα Δικαίου
1.3.1 Τα Φυσικά Πρόσωπα
1.3.2 Τα Νομικά Πρόσωπα
1.4 Διακρίσεις Δικαίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
2.1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις
2.2 Άσκηση και κατάχρηση δικαιώματος
2.3 Τα ατομικά δικαιώματα
2.4 Τα πολιτικά δικαιώματα
2.5 Τα κοινωνικά δικαιώματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
3.1 Εξουσία και πολιτική εξουσία
3.2 Πολιτικά συστήματα
3.2.1 Φιλελευθερισμός- Καπιταλισμός
3.2.2 Σοσιαλισμός- Κομμουνισμός
3.3 Τα πολιτικά κόμματα
3.5 Ο συνδικαλισμός
3.6 Κοινή γνώμη και ομάδες πίεσης / συμφερόντων
3.7 Η κοινωνία πολιτών / Τα κοινωνικά κινήματα
3.8 Φαινόμενα λαϊκισμού- Η προπαγάνδα

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦ.1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1.1 Στόχοι της κοινωνικοποίησης και σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος για τον άνθρωπο.
1.2 Ανάπτυξη του κοινωνικού εαυτού - Οι διαφορετικές προσεγγίσεις.
1.3 Φορείς Κοινωνικοποίησης
1.3.1 Πρωτογενείς φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, παρέα συνομηλίκων).
1.3.2 Δευτερογενείς φορείς κοινωνικοποίησης ( σχολείο, θρησκεία, ΜΜΕ, κράτος).
1.4 Κοινωνικός έλεγχος-Μορφές κοινωνικού ελέγχου.
1.5 Η Κοινωνικοποίηση ως δια βίου διαδικασία κοινωνικής μάθησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΜΟΡΦΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
2.1 Μορφές, λειτουργίες και κοινωνικο-οικονομικές βάσεις της ελληνικής οικογένειας
2.1.1 Μορφές οικογένειας στο παρόν και το πρόσφατο παρελθόν
2.2 Καταμερισμός εργασίας στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
2.3 Μαθαίνοντας το ρόλο του άνδρα και της γυναίκας: ένα παράδειγμα πρωτογενούς κοινωνικοποίησης
2.4 Προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
3.1 Ο ρόλος της εκπαίδευσης
3.1.1 Εκπαιδευτικά συστήματα – Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
3.2 Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας.
3.2.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής της κοινωνίας
3.2.2 Η εκπαίδευση ως παράγοντας αλλαγής της κοινωνίας.
3.3 Εκπαιδευτικός προσανατολισμός στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας - Η σχέση γνώσης και πληροφορίας.

Εφαρμογές Πληροφορικής

Για την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται ως εξής:
Από το βιβλίο «Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών Α', Β' / Γ' Ενιαίου Λυκείου» των Ε. Γιακουμάκη, Κ. Γκυρτή, Β.Σ. Μπελεσιώτη, Π. Ξυνού, Ν. Στεργιοπούλου – Καλαντζή, έκδοση ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" 2013.
ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΛΟ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΛΟ 11. ΠΟΛΥΜΕΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΛΟ 12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Από το κεφάλαιο 12 αφαιρούνται οι παράγραφοι:
12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας
12.3.2 Μοντέλο αναφοράς OSI
12.3.7 Ethernet, IEEE-802.3 και TCP/IP
12.4 Τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές εφαρμογές

Βιολογία

Για την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι η εξής:
Γενική οδηγία: Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία, προτείνεται γενικά, να μη δίνεται έμφαση στις λεπτομέρειες της δομής ή/και της λειτουργίας των επιμέρους οργάνων και συστημάτων. Αντίθετα, κρίνεται σκόπιμο να δίνεται έμφαση στην ανάδειξη της σχέσης δομής και λειτουργίας στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας του οργανισμού ως συνόλου και στην επίδραση διαφόρων παραγόντων ιδιαιτέρως αυτών που έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής του ατόμου και τη διατήρηση της υγείας του.
Προτείνεται η διδασκαλία να ενισχυθεί με τη χρήση εγκεκριμένων λογισμικών (Βιολογία Λυκείου) καθώς και με τη χρήση ψηφιακού υλικού από αντίστοιχους ιστότοπους (www.dschool.edu.gr). Τα κεφάλαια διδάσκονται με την εξής σειρά: 1, 9, 10, 11, 3, 12, 7 και 8.

Κεφάλαιο ΕΝΟΤΗΤΕΣ Παρατηρήσεις
Κεφάλαιο 1 ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο.
Κεφάλαιο 9 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εισαγωγή - Δομή και λειτουργία των νευρικών κυττάρων
Δεν θα διδαχθούν οι παράγραφοι:
Δυναμικό ηρεμίας
Νευρική ώση
Συνάψεις
Όλες οι υπόλοιπες παράγραφοι να διδαχθούν.
Κεφάλαιο 9 Περιφερικό Νευρικό Σύστημα Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Κεφάλαιο 9 Κεντρικό Νευρικό Σύστημα Δεν θα διδαχθεί η παράγραφος:
Λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου
Όλες οι υπόλοιπες παράγραφοι να διδαχθούν.
Κεφάλαιο 9 Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Κεφάλαιο 10 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
Υποδοχείς - Αισθήσεις
Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Κεφάλαιο 10 Σωματικές Αισθήσεις Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Κεφάλαιο 10 Ειδικές Αισθήσεις Δεν θα διδαχθούν οι παράγραφοι:
Έλεγχος έντασης του εισερχόμενου φωτός και εστίαση
Βιοχημεία της όρασης
Όλες οι υπόλοιπες παράγραφοι να διδαχθούν.
Κεφάλαιο 11 ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
Εισαγωγή – ορμόνες - τρόποι δράσης ορμονών
Να διδαχθεί η εισαγωγή στην οποία δίνονται τα είδη των αδένων και των ορμονών και η παράγραφος Ορμόνες
Κεφάλαιο 11 Αδένες Να μη διδαχθεί η ενότητα
Κεφάλαιο 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Καρδιά
Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Κεφάλαιο 3 Αιμοφόρα αγγεία Να διδαχθεί όλη ενότητα.
Κεφάλαιο 3 Η κυκλοφορία του αίματος Να μη διδαχθεί η ενότητα.
Κεφάλαιο 3 Αίμα Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Κεφάλαιο 12 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εισαγωγή - Δομή και Λειτουργία αναπαραγωγικού συστήματος
Να μη διδαχθεί η παράγραφος: Εμμηνορρυσιακός κύκλος
Να διδαχθεί όλη η υπόλοιπη ενότητα.
Κεφάλαιο 12 Από τη μείωση στη γονιμοποίηση Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Κεφάλαιο 12 Ανάπτυξη του εμβρύου- Τοκετός Να μη διδαχθούν οι παράγραφοι:
Αυλάκωση,
Εμφύτευση,
Σχηματισμός πλακούντα,
Ανάπτυξη μετά τον τοκετό – Γήρας
Να διδαχθεί όλη η υπόλοιπη ενότητα.
Κεφάλαιο 7 ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εισαγωγή-Οστά-
Μυελός οστών
Να διδαχθεί η εισαγωγή και η παράγραφος: Ο μυελός των οστών.
Nα μην διδαχθούν oι υπόλοιπες παράγραφοι
(Σύσταση του οστίτη ιστού, Μορφολογία των οστών)
Κεφάλαιο 7 Σχηματισμός – ανάπτυξη οστών Να μη διδαχθεί η ενότητα.
Κεφάλαιο 7 Αρθρώσεις Να διδαχθεί η ενότητα.
Κεφάλαιο 7 Μέρη σκελετού Να μη διδαχθεί η ενότητα.
Κεφάλαιο 8 ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Μυϊκός ιστός
Να διδαχθεί η ενότητα.
Κεφάλαιο 8 Δομή και λειτουργία του σκελετικού μυός Να διδαχθεί η παράγραφος: Δομή του σκελετικού μυός
Nα μη διδαχθούν οι παράγραφοι: Δομή και λειτουργία της γραμμωτής μυϊκής ίνας, Νευρομυϊκή σύναψη και Μυϊκή συστολή

Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:

Α) Τα ένθετα - παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε θέματα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήμης της Βιολογίας και των εφαρμογών της με όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Β) Οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Στην εξεταστέα ύλη της Α΄ Τάξης του Ημερησίου ΓΕΛ περιλαμβάνεται:
α) Η ύλη του Εγχειριδίου Γλωσσικής Διδασκαλίας της Α΄ Λυκείου των Ν. Μήτση, Ειρ. Ζαμάρου, Ι. Παπανδρέου·
β) Η παρακάτω ύλη από το εγχειρίδιο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη:

1. Εισαγωγή
α) Κεφάλαια Β' (Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος) και Γ' (Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς), (σελίδες 18-28 και 29-33 αντίστοιχα).
2. Κείμενα
α) Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο Β'

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ι, 16-32
ΙΙ, 1-4
ΙΙ, 16-23
ΙΙΙ, 11-16 (από μετάφραση)
ΙΙΙ, 50-56
ΙV, 1-17 (από μετάφραση)
ΙV, 18-23
ΙV, 37-43

β) Θουκυδίδης, Βιβλίο Γ'

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Γ’, 70
Γ’, 71-74
Γ’, 75
Γ’, 76-78
Γ’, 79-80
Γ’, 81
Γ’, 82-83 (από μετάφραση)

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Για την Α΄ Τάξη Ημερησίου ΓΕΛ ισχύουν όσα αναφέρονται στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 139610/Γ2/1-10-2013 της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης/Τμήμα Α').

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Στην εξεταστέα ύλη της Α΄ τάξης του Ημερησίου ΓΕΛ περιλαμβάνονται μόνο δύο θεματικές Ενότητες:
α) Τα φύλα στη Λογοτεχνία,
β) Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 139610/Γ2/1-10-2013 της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης/Τμήμα Α').

Μαθηματικά

Η εξεταστέα ύλη για τα Μαθηματικά της Α΄ τάξης του Ημερησίου ΓΕΛ είναι:

Άλγεβρα

Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2013)
Εισαγωγικό κεφάλαιο
E.2. Σύνολα
Κεφ.1ο: Πιθανότητες
1.1 Δειγματικός Χώρος-Ενδεχόμενα
1.2 Έννοια της Πιθανότητας (εκτός της υποπαραγράφου «Αξιωματικός Ορισμός Πιθανότητας»)
Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί
2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4)
2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των αποδείξεων των ιδιοτήτων 3 και 4)
Κεφ.3ο: Εξισώσεις
3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού
3.2 Η Εξίσωση $x^ν=α$
3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού
Κεφ.4ο: Ανισώσεις
4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού
4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού
Κεφ.5ο: Πρόοδοι
5.1 Ακολουθίες
5.2 Αριθμητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν)
5.3 Γεωμετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν)
Κεφ.6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων
6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης
6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (εκτός της υποπαραγράφου «Απόσταση σημείων»)
6.3 Η Συνάρτηση f(x)= αx+β (εκτός της κλίσης ευθείας ως λόγος μεταβολής)

Γεωμετρία

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π. (έκδοση 2013)
Κεφ.1ο: Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωμετρία
1.1 Το αντικείμενο της Ευκλείδειας Γεωμετρίας
1.2 Ιστορική αναδρομή στη γένεση και ανάπτυξη της Γεωμετρίας
Κεφ.3ο: Τρίγωνα
3.1 Είδη και στοιχεία τριγώνων
3.2 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.3 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του Θεωρήματος της παραγράφου 3.3 στη σελίδα 39)
3.4 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
3.5 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (εκτός τις αποδείξεις των Θεωρημάτων I και II της παραγράφου 3.6 στη σελίδα 44-45)
3.7 Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος
3.8 Κεντρική συμμετρία
3.9 Αξονική συμμετρία
3.10 Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.11 Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών (εκτός της απόδειξης του Θεωρήματος της παραγράφου 3.11 στη σελίδα 54)
3.12 Tριγωνική ανισότητα (εκτός της απόδειξης του Θεωρήματος της παραγράφου 3.12 στη σελίδα 54)
3.13 Κάθετες και πλάγιες (εκτός της απόδειξης του Θεωρήματος ΙΙ της παραγράφου 3.13 στη σελίδα 59)
3.14 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του Θεωρήματος Ι της παραγράφου 3.14 στη σελίδα 61)
3.15 Εφαπτόμενα τμήματα
3.16 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
3.17 Απλές γεωμετρικές κατασκευές
3.18 Βασικές κατασκευές τριγώνων
Κεφ.4ο: Παράλληλες ευθείες
4.1. Εισαγωγή
4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα (εκτός από τις αποδείξεις των Προτάσεων Ι και ΙV της παραγράφου 4.2 στις σελίδες 77 και 78 αντίστοιχα)
4.3. Κατασκευή παράλληλης ευθείας
4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες
4.5. Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου
4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
4.7. Γωνίες με πλευρές κάθετες (εκτός από τις αποδείξεις του Θεωρήματος και του Πορίσματος της παραγράφου 4.7 στη σελίδα 84)
4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου
Κεφ.5ο: Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια
5.1. Εισαγωγή
5.2. Παραλληλόγραμμα
5.3. Ορθογώνιο
5.4. Ρόμβος
5.5. Τετράγωνο
5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου
5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
5.10. Τραπέζιο
5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
5.12. Αξιοσημείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου
Κεφ.6ο: Εγγεγραμμένα σχήματα
6.1. Εισαγωγικά – Ορισμοί
6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης
6.4. Βασικοί γεωμετρικοί τόποι στον κύκλο.
6.5 Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο
6.6 Το εγγράψιμο τετράπλευρο (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

Θρησκευτικά

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα των Θρησκευτικών για την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ είναι η ακόλουθη:
1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα
2. Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας
3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία
6. «Ποιήσωμεν άνθρωπον…»
7. Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία
8. Χριστούγεννα: Η γιορτή της ενανθρώπισης του Θεού
9. Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία
10. «Προσκυνούμεν σου τα Πάθη Χριστέ..»
11. Η Ανάσταση του Χριστού
12. «Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν…»
13. Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό; Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης
14. Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος
15. Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: η ουσία της Εκκλησίας
16. Παναγία, η μητέρα του Χριστού
18. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης
19. Η μνήμη των αγίων, αφορμές για ένα σύγχρονο ανθρωπολογικό προβληματισμό
21. Η είσοδος και ένταξη στην Εκκλησία: τα μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος
22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας
23. Το βαθύτερο νόημα της Κείας Λειτουργίας
24. Το μυστήριο της Μετανοίας
25. Η ευλογία για μια ζωή συζυγίας: το βαθύτερο νόημα του μυστηρίου του Γάμου
26. Πνευματική διακονία: το μυστήριο της Ιεροσύνης
30. Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης (Υμνογραφία)
31. Προβληματισμοί για τη λειτουργική γλώσσα και μουσική
32. Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία, επισημάνσεις και προβληματισμοί
33. Η γυναίκα στη λατρεία
37. Πνευματισμός-εσωτερισμός-δεισιδαιμονία-Προλήψεις
38. Η Μασονία
40. Τέσσερα παραδείγματα-προκλήσεις
41. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ξένη Γλώσσα

Για την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ ισχύουν όσα αναφέρονται στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 139610/Γ2/01-10-2013 της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης/Τμήμα Α').

Καλλιτεχνική Παιδεία

Για την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ ισχύουν όσα αναφέρονται στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 147653/Γ2/11-10-2013 της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης/Τμήμα Α').

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Για την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ ισχύουν όσα αναφέρονται στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 139610/Γ2/01-10-2013 της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης/Τμήμα Α').

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της Α΄ Τάξης Ημερησίου ΓΕΛ, από το βιβλίο των Α. Λιάκου, Κ. Γαγανάκη, Ε. Γαζή κ.ά., είναι η ακόλουθη:
Μέρος Πρώτο
Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
Κεφ. 1: Η Ευρώπη της Αρχαιότητας
2. Το αντιθετικό σχήμα Ευρώπη – Ασία (σελ. 8-13)
Κεφ. 2: Η Ευρώπη του Μεσαίωνα
1. Η δυτική Ευρώπη (σελ. 19-22)
2. Το Βυζάντιο (σελ. 22-27)
Κεφ. 3: Οι Ευρωπαίοι της Αναγέννησης
1. Οι κλασικές κληρονομιές (σελ. 33-35)
2. Ο έντυπος λόγος (σ. 35-36)
3. Η αναγεννησιακή παιδεία (σελ. 36-38)
4. Αναγέννηση και χριστιανισμός (σελ. 38-40)
Κεφ. 6: Η Ευρώπη των αντιφάσεων: επιστήμη ή μαγεία;
1. Επιστήμη (σελ. 65-67)
2. Μαγεία (σελ. 67-70)
Κεφ. 7: Η Ευρώπη και οι εξωευρωπαϊκοί λαοί
2. Τι έβλεπαν οι Ευρωπαίοι στην Αμερική (σελ. 72-74)
Κεφ. 8: Η κριτική του Ορθού Λόγου
1. Το κοινωνικό πλαίσιο του Διαφωτισμού (σελ. 79-82)
5. Πολιτισμός και κουλτούρα (σελ. 91-95)
Κεφ. 9: Η Ευρώπη της εξουσίας και της πολιτικής
3. Οι νέες πολιτικές έννοιες (σελ. 102-106)

Μέρος Δεύτερο
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κεφ. 1: Η Γαλλική Επανάσταση
1. Ελευθερία – Ισότητα – Αδελφοσύνη (σελ. 113-118)
2. Η διάδοση της Δημοκρατικής Επανάστασης ως το 1848 (σελ. 118-121)
Κεφ. 2: Η Βιομηχανική Επανάσταση
2. Το εργαστήρι της βιομηχανικής επανάστασης (σελ. 127-130)
Κεφ. 3: Η Ευρώπη των Εθνών
1. Η αρχή των εθνοτήτων (σελ. 135-137)
2. Η εθνική συνείδηση (σελ. 138-141)
Κεφ. 4: Η Ευρώπη των πολιτών
1. Κοινοβουλευτισμός (σελ. 145-146)
2. Ο σοσιαλισμός και το εργατικό κίνημα (σελ. 146-149)
3. Το κράτος πρόνοιας (σελ. 149-150)
Κεφ. 5: Τα θεμέλια της επιστημονικής σκέψης και πρακτικής
4. Η ριξη του 20ού αιώνα: οι βεβαιότητες κλονίζονται (σελ. 155)
Κεφ. 6: Η Τέχνη του «ευ ζην»
8. Η τέχνη στην υπηρεσία της μαζικής παραγωγής: το Μπαουχάους (σελ. 178-179)
9. Τα ευρωπαϊκά νεανικά μουσικά ρεύματα (σελ. 179-181).

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License